Monday, 27/06/2022 - 11:54|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên
Ngày ban hành:
12/05/2022
Ngày hiệu lực:
12/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/05/2022
Ngày hiệu lực:
11/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/05/2022
Ngày hiệu lực:
11/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực