• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên

Đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng, nhận biết số 3