Sunday, 22/05/2022 - 01:03|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên

KỈ NIỆM 190 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH - NHÌN LẠI TOÀN CẢNH THÁI NGUYÊN XƯA VÀ NAY, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN