Saturday, 25/06/2022 - 11:49|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên
Thực hiện kế hoạch số 954/KH-GDÐT ngày 24/9/2019 của Phòng Giáo dục và Ðào tạo thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện nhiệm vụ công ...