• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển viên chức tháng 6 năm 2012

Căn cứ Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên;

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 551/UBND-NV.

V/v Tổ chức xét tuyển viên chức đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên.

       TP.Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2012

                                                                

                                 

                                        Kính gửi:         

                                                        - Phòng Nội vụ Thành phố

                                                    - Phòng Giáo dục & Đào tạo Thành phố

                                                    - Các trường công lập trực thuộc Thành phố

 

Căn cứ Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 27/3/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 11232/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu biên chế cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, mầm non công lập trực thuộc Thành phố năm 2011,

UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

1. Các đơn vị trường học:

- Hiệu trưởng các trường trên cơ sở đội ngũ viên chức hiện có, số lượng viên chức thiếu trong 03 tháng tới (do về hưu, thôi việc, chuyển công tác, chấm dứt hợp đồng lao động…) so với chỉ tiêu biên chế được giao chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện xét tuyển của đơn vị mình theo định mức biên chế được giao, đáp ứng yêu cầu giảng dạy của nhà trường.

- Thông báo xét tuyển, thủ tục và nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về chỉ tiêu cần tuyển dụng (theo quy định tại Điều 4 - Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 27/3/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên).

- Các trường duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức với UBND Thành phố vào ngày 26 và ngày 27 tháng 5 năm 2012 tại phòng họp số 2 ( phòng họp nhỏ ) tầng 2 UBND thành phố (qua phòng Nội vụ Thành phố - có lịch duyệt cụ thể kèm theo).

- Tổ chức thực hiện việc xét tuyển. Nộp các biểu mẫu, bảng báo cáo, các loại biên bản theo quy định và hồ sơ trúng tuyển về UBND Thành phố qua phòng Nội vụ để thẩm định và tổng hợp.

- Lập danh sách những người tham gia Hội đồng tuyển dụng gửi về phòng Nội vụ (khi duyệt kế hoạch xét tuyển của đơn vị).

* Quy định trong tuyển dụng:

- Không tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh đang là viên chức của các đơn vị khác.

- Người được phân công nhận hồ sơ phải kiểm tra, xem xét và hướng dẫn các thí sinh hoàn tất đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đã nhận.

- Xét tuyển theo nguyên tắc:

+ Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: lấy theo bằng cấp đào tạo từ cao xuống đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.

Ví dụ: Thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp.

+ Điểm trung bình trung học tập: lấy từ điểm cao xuống điểm thấp (so cùng 1 bằng chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo. Ví dụ: Đại học với đại học, cao đẳng với cao đẳng, trung cấp với trung cấp)

- Đối với hồ sơ đăng ký tham gia xét tuyển chức danh yêu cầu bằng liên môn: Ưu tiên tuyển dụng trước đối với người dự tuyển đã có bằng tốt nghiệp liên môn có thêm bằng tốt nghiệp ở trình độ cao hơn một trong hai môn đó.

- Tuyển dụng giáo viên tiếng anh: theo đúng quy định chuẩn nghề nghiệp của giáo viên ở từng cấp học và có thêm một trong ba chứng chỉ sau: TOEFL, IELTS, FCE – B2 theo quy định tại Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 08/02/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg, ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020.

2. Phòng Giáo dục & Đào tạo Thành phố:

- Thẩm định số lượng từng chức danh chuyên môn tuyển dụng viên chức ở các trường cần xét tuyển năm 2012.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường trong quá trình tổ chức xét tuyển viên chức.

3. Phòng Nội vụ Thành phố:

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND Thành phố Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng các trường có từ 5 đến 7 thành viên. Thành phần Hội đồng gồm: Hiệu trưởng (hoặc Phó hiệu trưởng) làm chủ tịch hội đồng, các uỷ viên hội đồng là đại điện cấp uỷ, đại diện công đoàn, đại diện khối, tổ chuyên môn.

- Phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo thẩm định kế hoạch, số lượng, chức danh xét tuyển của các trường theo đúng quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện xét tuyển viên chức ở các trường.

- Thẩm định kết quả xét tuyển, thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định trong xét tuyển.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức xét tuyển viên chức trong các trường công lập thuộc thành phố Thái Nguyên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND thành phố (qua phòng Nội vụ) để xem xét giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- TT Thành uỷ;

- TT HĐND Thành phố;

- Lãnh đạo UBND thành phố;

- Phòng: Nội vụ; GD&ĐT;

- Các trường công lập thuộc TP;

- Lưu: VT,NV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Văn Tuấn

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết