• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển dụng tháng 9 năm 2012

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND, ngày 18/10/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc quy định thẩm quyền tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Thái Nguyên; Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao năm học 2012 -2013 ; UBND thành phố ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND thành phố Thái Nguyên cụ thể như sau:

       UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


        Số: 87/KH-UBND                     TP. Thái Nguyên, ngày  31 tháng  8  năm 2012

KẾ HOẠCH

Xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học,

THCS công lập trực thuộc UBND thành phố Thái Nguyên

 


Căn cứ  Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND, ngày 18/10/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc quy định thẩm quyền tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao năm học 2012 -2013 ;

UBND thành phố ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND  thành phố Thái Nguyên cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

1. Mục đích:

Tuyển dụng bổ sung viên chức làm công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND  thành phố Thái Nguyên đảm bảo  chất lượng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu, đáp ứng yêu cầu giáo dục và đào tạo của thành phố

2. Yêu cầu :

Việc tuyển dụng viên chức phải đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

  1. NỘI DUNG KẾ HOẠCH :
  2. Hình thức tuyển dụng : xét tuyển
  3. Ngày xét tuyển :            11/10/2012
  4. Chỉ tiêu tuyển dụng : (Có biểu chi tiết kèm theo)

          4. Điều kiện đăng ký dự tuyển 

4.1. Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam

-  Đủ 18 tuổi (tính đến thời điểm nhận hồ sơ) trở lên

- Có đơn đăng ký dự tuyển

- Có lý lịch rõ ràng

-  Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của ngạch cần tuyển dụng

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ

*  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

          + Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

+ Đang là viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập

          4.2. Điều kiện cụ thể :

a.  Đối với giáo viên :
          -
Giáo viên cấp  mầm non : Tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non  trở lên.

          -  Giáo viên cấp tiểu học  : Tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên.

          - Giáo viên cấp THCS: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. Nếu có bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngành cần tuyển nhưng không thuộc ngành sư phạm thì phải có thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

          - Giáo viên giảng dạy môn ngoại ngữ :

                   + Đối với bậc Tiểu học : có  bằng cao đẳng sư phạm tiếng Anh trở lên và có thêm một trong ba chứng chỉ sau: TOEFL 500 điểm, IELTS 5.0, FCE – B2 đạt từ 60 đến 74 điểm với thời hạn quy định.

                   + Đối với bậc THCS : có  bằng cao đẳng sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ tiếng Anh trở lên ( có chứng chỉ sư phạm) và có thêm một trong ba chứng chỉ sau: TOEFL 520 điểm, IELTS 5.5, FCE – B2 đạt từ 75 đến 79 điểm với thời hạn quy định.

Lưu ý: Theo công văn 1615/SGD&ĐT-GDTrH ngày 20/7/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh các cấp 3 loại chứng chỉ nêu trên phải  do một trong các đơn vị sau cấp:

+ Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia.

+ Đại học Hà Nội.

+ Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng.

+ Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế.

+ Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

+ Đại học Thái Nguyên.

+ Đại học Cần Thơ.

+ Trung tâm SEMEO RETRAC.

Ngoài 08 đơn vị trên, giáo viên tiếng Anh các cấp có thể lựa chọn các tổ chức khảo thí quốc tế có uy tín ở Việt Nam để thực hiện rà soát năng lực ngoại

ngữ của giáo viên như: hội đồng anh (British Council) cấp chứng chỉ IELTS; IIG

Việt Nam cấp chứng chỉ TOEFL; Trung tâm khảo thí của Cambridge tại Việt nam

cấp chứng chỉ FCE.

- Giáo viên Tổng phụ trách :

+ Cấp Tiểu học :  Tốt nghiệp cao  trung cấp sư phạm trở lên và có thêm chứng chỉ về nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội hoặc có bằng liên môn về công tác Đoàn Đội.

+ Đối với cấp THCS :  Tốt nghiệp cao đẳng  sư phạm trở lên, có chứng chỉ về nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội hoặc có bằng liên môn về công tác Đoàn, Đội ; có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có chứng chỉ sư phạm, có chứng chỉ về nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội.

b.   Đối với ngạch nhân viên:

- Ngạch Văn thư, lưu trữ :  Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên ngành: văn thư - lưu trữ; hành chính văn thư; hành chính văn phòng.

- Ngạch thư viện: Tốt nghiệp trung cấp thư viện trở lên;

- Ngạch Thiết bị -Thí nghiệm:

+ Đối với cấp Tiểu học: Có bằng  tốt nghiệp trung cấp ngành thiết bị -thí nghiệm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên có thêm chứng chỉ về nghiệp vụ công tác Thiết bị- Thí nghiệm.

+ Đối với cấp THCS: Có trình độ cao đẳng chuyên ngành Thiết bị- Thí nghiệm trở lên;  hoặc tốt nghiệp cao đẳng  sư phạm trở lên có thêm chứng chỉ về nghiệp vụ  công tác Thiết bị- Thí Nghiệm.  Hoặc có bằng tốt nghiệp  cao đẳng trở lên, có  chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và  chứng chỉ Thiết bị- Thí nghiệm. 

- Ngạch Kế toán: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành tài chính kế toán;

          - Ngạch Y tế học đường: Có trình độ từ Trung cấp y tế trở lên  hoặc chuyên ngành:   y sỹ đa khoa;  y sỹ học đường; y sỹ dự phòng; y sỹ điều dưỡng

5. Hồ sơ dự tuyển :

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

- Giấy khai sinh

- Bản khai Lý lịch có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú  xác nhận trong thời gian không quá 03 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ.

- Bản phô tô các văn bằng; chứng chỉ được đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức cần tuyển (không cần qua công chứng) nhưng phải có Bản cam kết cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản phô tô được sao từ bản gốc.

(Riêng bảng điểm học tập các thí sinh nộp cho HĐTD sau ngày kết thúc phần  thực hành)

- Giấy khám sức khỏe của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận đủ điều kiện đảm nhận nhiệm vụ trong thời gian không quá 03 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ.

- Các loại giấy tờ khác xác nhận chế độ ưu tiên (nếu có).

- Hai ảnh cỡ 4x6 cm; 2 phong bì có dán tem thư và ghi địa chỉ báo tin.

  1. Thời gian, lệ phí, địa điểm thu nhận hồ sơ:

-Thời gian: 4/ 9/21012 đến hết ngày 29/9/2012 (các ngày làm việc trong giờ hành chính, trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của nhà nước. )

- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại bộ phận tổ chức cán bộ, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố (địa chỉ: Đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên).

           - Lệ phí : 260.000đ / thí sinh : (áp dụng theo thông tư liên tịch số163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 về việc hướng dẫn  mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

 7. Ni dung xét tuyn: Thực hiện việc xét tuyển người có trình độ từ  chuyên môn cao xuống đến trình độ chuyên môn chuẩn theo quy định.

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua  thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển:

+ Đối với người đăng ký dự tuyển làm giáo viên thực hành gồm 2 phần:

          (Mỗi phần thực hành tính theo thang điểm 100)

* Phần thực hành 1 (TH1): Soạn giao án một tiết lên lớp thời gian soạn 60 phút (điểm hệ số 1)

* Phần thực hành 2 (TH2): HĐTD lựa chọn nội dung bài soạn, bài dạy của từng cấp học trong khung chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định .

* Điểm thực hành (ĐTH) = (TH1 + TH2 x2) : 3

                            (lấy tròn đến hàng đơn vị)

+ Đối với người đăng ký dự tuyển làm nhân viên: Thí sinh phải làm một bài thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự tuyển. Thời gian làm bài 90 phút. Bài thực hành tính theo thang điểm 100

8. Cách tính điểm:

a. Điểm học tập (ĐHT):

 Được xác định bằng điểm học tập trung bình toàn khóa  của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b. Điểm tốt nghiệp (ĐTN):

 Được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1. 

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2

c.  Điểm thực hành (ĐTH): Được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

d.  Kết quả  xét tuyển (KQXT):

Là tổng số của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm thực hành nhân hệ số 2 tính theo quy định đã nêu trên.

                 KQXT   = ĐHT + ĐTN + (ĐTH x2)

9.  Xác định người trúng tuyển:

a. Người trúng tuyển phải có  điểm học tập, điểm tốt nghiệp và thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên

b. NGười trúng tuyển tịa khoản a nêu trên được tuyển dụng theo thứ tự từ người có trình độ văn bằng chuyên môn cao xuống đến trình độ chuyên môn chuẩn theo quy định (Thạc sỹ-Đại học- Cao đẳng – Trung cấp). Trong cùng một văn bằng chuyên môn (Ví dụ Đại học với Đại học…) thì người trúng tuyển là người có tổng số điểm cao hơn.

c.  Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm thực hành bằng nhau thì HĐTD quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP cụ thể:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

- Thương binh;

- Người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh;

- Con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Người dân tộc ít người;

- Đội viên thanh niên xung phong;

- Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

- Người dự tuyển là nữ.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên theo quy định  thì HDXT lập danh sách báo cáo Chủ tịch UBND thành phố quyết định người trúng tuyển

+ Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Lưu ý:

            - Chỉ nhận hồ sơ của các thí sinh đã có bằng tốt nghiệp. Mỗi thí sinh chỉ đuợc đăng ký một nguyện vọng dự tuyển vào một chỉ tiêu chuyên môn tại một trường có chỉ tiêu tuyển dụng .

- Nếu thí sinh có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên nhưng không trúng tuyển ở trường đăng ký dự tuyển thì được đăng ký vào làm việc ở trường khác trong cùng bậc  học nếu trường đó còn chỉ tiêu biên chế trong cùng đợt xét tuyển. ( Như quy định tại mục 9 kế hoạch này)

- Trong khi chờ hướng dẫn của Bộ Nội vụ đối với các trường hợp xét tuyển đặc cách. Nếu các thí sinh thuộc đối tượng xét đặc cách theo quy định tại Điều 14 - Nghị định 29/2012/CP thì việc thực hiện  tuyển dụng vẫn theo quy định, hướng dẫn tại Kế hoạch này.

- Trong trường hợp người dự tuyển được đào tạo từ các trường chuyên nghiệp không cung cấp  bảng điểm học tập và điểm tốt nghiệp cho người học thì thí sinh phải cam kết đồng ý dự tuyển theo quy định sau:

+ Nếu tốt nghiệp hạng trung bình:             ĐTN = ĐHT  = 50 điểm.

+ Nếu tốt nghiệp hạng trung bình khá:       ĐTN = ĐHT  = 65 điểm.

+ Nếu tốt nghiệp hạng khá:                         ĐTN = ĐHT  = 70 điểm.

+ Nếu tốt nghiệp hạng giỏi:                         ĐTN = ĐHT  = 80 điểm.

+ Nếu tốt nghiệp hạng xuất sắc:                  ĐTN = ĐHT  = 90 điểm.

- Để xác định được điểm học tập đối với trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ, yêu cầu các thí sinh nộp “PHIẾU XÁC NHẬN ĐIỂM  của nhà trường theo hệ 10 (nơi đào tạo). Nếu không có Phiếu xác nhận thì viết cam kết đồng ý dự tuyển theo quy định như đối với các trường hợp không có bảng điểm học tập đã nêu trên.

- Đối với các thí sinh đã nộp hồ sơ tại HĐTD của các nhà trường theo hướng dẫn tại Công văn số 551/UBND-NV ngày 22/5/2012 của UBND thành phố, trưc tiếp đến nhận lại hồ sơ niêm phong của mình tại nhà trường để hoàn tất các thủ tục hồ sơ theo như hưóng dẫn và đăng ký thay đổi nguyện vọng (nếu có nhu cầu).

10.Thời gian và địa điểm tuyển dụng:

a. Thời gian:

-         Ngày  01/ 9/ 2012  : Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng và niệm yết chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện tuyển dụng tại phòng Giáo dục – Đào tạo và tại các trường có chỉ tiêu tuyển dụng.

-         Từ ngày 04/ 9/21012 đến hết ngày 29/9/2012: nhận hồ sơ trong giờ hành chính (trừ các ngày nghỉ theo quy định)

-         Ngày  02/10/2012 : Niêm yết danh sách người đủ điều kiện dự tuyển của từng đơn vị tại phòng Giáo dục và đào tạo và trên trang thông tin điện tử của thành phố

-         Ngày 05/10/2012 : Tập trung thí sinh tại phòng Giáo dục và Đào tạo: thông báo số báo danh, nội quy, thời gian, phòng thi, địa điểm; phổ biến về nội dung, hình thức  kiểm tra thực hành về năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên môn cho các thí sinh.

-          Ngày11/10/2012:  Buổi sáng 7 giờ 40 phút khai mạc;  8 giờ 30 phút làm bài soạn giao án của giáo viên và làm bài thực hành của nhân viên; Buổi chiều từ 1 giờ 30 phút thực hành giảng 1 tiết trên lớp (đối với thí sinh dự tuyển giáo viên). Nếu còn thí sinh dự tuyển thì tíêp tục thực hiện vào ngày tiếp theo.

-         Ngày 19 /10/2012 : Nhận bảng điểm học tập; điểm tốt nghiệp; Giấy xác nhận điểm học (Đối với các thí sinh học theo hệ thống tín chỉ) tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố (thời gian nếu thay đổi sẽ thông báo sau).

-         Ngày 25/10/21012: Niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại phòng Giáo dục và Đào tạo và trên trang thông tin điện tử của  UBND thành phố

-         Ngày 26/10/2012 đến 05/11/2012: Nhận đơn khiếu nại liên quan đến xét tuyển.

-         Ngày 10/11/2012: Thông báo kết quả tuyển dụng

-         Từ ngày 15/11/2012 đến ngày 18/11/2012: Nhận bản gốc các văn bằng; chứng chỉ; bảng điểm học tập và điểm tốt nghiệp để đối chiếu tại phòng Giáo dục và Đào tạo

b.  Địa điểm kiểm tra thực hành:

Tại trường THCS Chu Văn An - Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố TN

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  2. Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định tại Điều 6-Nghị định 29/2012/NĐ-CP.
  3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

- Là cơ quan thường trực xét tuyển viên chức giúp UBND thành phố triển khai Kế hoạch tuyển dụng viên chức tới các trường trực thuộc UBND thành phố.

- Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết các nội dung: tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ  tại phòng Giáo dục – Đào tạo và tại các trường có chỉ tiêu tuyển dụng. Thời gian thực hiện xong trước ngày 1/9/2012

- Tham mưu trình Chủ tịch UBND thành phố Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức có từ 5 đến 7 thành viên gồm:  Chủ tịch Hội đồng là trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo; Phó Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng hoặc hiệu phó các trường công lập;  Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là lãnh đạo phòng Nội vụ thành phố; Các ủy viên khác là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí tuyển dụng. Thời gian thực hiện xong trước ngày 01/9/2012

- Phối hợp với các đơn vị  liên quan xây dựng các nội dung đề , thang điểm cụ thể để tiến hành kiểm tra sát hạch năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo từng chức danh chuyên môn. Thời gian thực hiện xong trước ngày  15 /9/2012

- Có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn và nhận hồ sơ của các thí sinh theo đúng quy định. Khi nhận hồ sơ phải có giấy biên nhận (ghi rõ người nhận hồ sơ) và phải chịu trách nhiệm về hồ sơ đã nhận

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc đối với các thí sinh trúng tuyển

- Tổng hợp danh sách trúng tuyển từ Hội đồng tuyển dụng báo cáo UBND thành phố (qua phòng Nội vụ)

2. Phòng Nội vụ thành phố:

- Phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố thẩm định kế hoạch, số lượng, chức danh xét tuyển của các trường theo đúng quy định. Thời gian thực hiện xong trước ngày 01/9/2012. (có lịch duyệt kèm theo)

- Tham mưu UBND thành phố quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/10/2012

3. Hiệu trưởng các nhà trường:

-  Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao báo cáo các chức danh viên chức còn thiếu cần xét tuyển. Thời gian thực hiện xong trước ngày 01/9/2012

- Hiệu trưởng các nhà trường có trách nhiệm thông báo và trả lại hồ sơ đã nhận theo hướng dẫn tại văn bản số 551/UBND-NV, ngày 22/5/2012 của UBND thành phố cho các thí sinh. Tổng hợp danh sách kèm theo hồ sơ chưa trả lại (do thí sinh không đến nhận) về phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố vào ngày  10/9/2012. Hội đồng tuyển dụng của thành phố tiếp tục thực hiện việc xét tuyển theo quy định .

Trên đây kế hoạch, hướng dẫn việc xét tuyển viên chức trong các trường công lập thuộc thành phố Thái Nguyên. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND thành phố (qua phòng Giáo dục và Đào tạo)./

 

Nơi nhận:

- TT Thành uỷ;

- TT HĐND Thành phố;

- lãnh đạo UBND TP;

- Sở Nội vụ;

- Các nhà trường;

- Lưu: VT,NV.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Lê Văn Tuấn


 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết