• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn phụ cấp thâm niên đợt 2

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP, ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ; Căn cứ công văn số 1491/SGD&ĐT – TCCB V/v thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ; Phòng Giáo dục & Đào tạo TP Thái Nguyên hướng dẫn các trường lập biểu 1 và biểu A cho các trường hợp giáo viên để đợt 2 (có thời gian đi học, trưng tập lên phòng, mất quyết định hết tập sự) như sau:

UBND TP THÁI NGUYÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 393/SGD&ĐT – TCCB

V/v thực hiện chế độ phụ cấp

Thâm niên đối với nhà giáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  TP. Thái Nguyên, ngày 09  tháng 7  năm 2012

 

 

                            Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu hoc,

                                             THCS trên địa bàn thành phố        

 

 

            Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP, ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

           Căn cứ Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ;

          Căn cứ công văn số 1491/SGD&ĐT – TCCB V/v thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ;

         Phòng Giáo dục & Đào tạo TP Thái Nguyên hướng dẫn các trường lập biểu 1 và biểu A cho các trường hợp giáo viên để đợt 2 (có thời gian đi học, trưng tập lên phòng, mất quyết định hết tập sự) như sau:

1.Tại Điều 2, khoản 3 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP quy định về thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên: không có quy định về thời gian đi học không được tính nên Phòng Giáo dục & Đào tạo vận dụng cho tính thời gian đó.

2.Tại Điều 1 của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP, quy định về đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo là giáo viên trong biên chế đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện,…Như vậy giáo viên biên chế tại các trường được trưng tập, biệt phái làm việc tại phòng Giáo dục & Đào tạo không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên.

3.Đối với trường hợp giáo viên mất cả quyết định đi làm, quyết định hết thời gian tập sự lấy tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội trừ đi tổng thời gian tập sự theo quy định tại thời điểm đi dạy học có tham gia đóng bảo hiểm xã hội,cụ thể:

- Người có thời gian hợp đồng trước ngày 30/11/1998:

                + Người có trình độ đào tạo Đại học, Cao đẳng, 10+3: thời gian tập sự là 2 năm.

            + Người có trình độ đào tạo Trung cấp: thời gian tập sự là 18 tháng.

        - Người có thời gian hợp đồng từ 01/12/1998 trở lại đây:

            + Người có trình độ đào tạo Đại học khi hợp đồng được xếp lương hệ số 1,86 (bậc 2) hoặc 2,34 (bậc 1) thì thời gian tập sự là 1 năm.

            + Người có trình độ đào tạo Đại học, Cao đẳng  khi hợp đồng được xếp lương hệ số 1.78 hoặc 2.10 thời gian tập sự là 6 tháng (kể cả người có trình độ đào tạo Trung cấp).

Trường hợp những người bị kéo dài thời gian tập sự do không hoàn thành nhiệm vụ, bị kỷ luật,… và những người được miễn giảm thời gian tập sự thì thực hiện theo các quy định.

 * Lưu ý:  Đối với các trường hợp mất quyết định đi làm, quyết định hết tập sự photo bằng gốc đào tạo.

             Hạn nộp các biểu chậm nhất vào hồi 10h ngày 10/7/2012 tại phòng GD&ĐT thành phố (MN, THCS nộp bộ phận tài chính; TH nộp bộ phận tổ chức cán bộ)

 

Nơi nhận:

- Như trên  (thực hiện);

- Lưu TCCB, VT.

  

 TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã k ‎‎ý)

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng

 

      


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết