Friday, 24/09/2021 - 06:03|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên
Công văn nâng lương sớm

Công văn nâng lương sớm

Ngày đăng: (15/01/2013)   Lượt xem: 588
Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Nguyên về việc phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức do lập thành tích ...
Kế hoạch tuyển dụng tháng 9 năm 2012

Kế hoạch tuyển dụng tháng 9 năm 2012

Ngày đăng: (31/08/2012)   Lượt xem: 567
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND, ngày 18/10/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên ...
Hướng dẫn phụ cấp thâm niên đợt 2

Hướng dẫn phụ cấp thâm niên đợt 2

Ngày đăng: (09/07/2012)   Lượt xem: 523
Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP, ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục & ...
Kế hoạch tuyển viên chức tháng 6 năm 2012

Kế hoạch tuyển viên chức tháng 6 năm 2012

Ngày đăng: (29/05/2012)   Lượt xem: 586
Căn cứ Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo ...