Monday, 27/06/2022 - 11:40|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên
Thông báo số 09/TB-HĐTD thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên năm 2017 - Đợt 1
(Thainguyencity.gov.vn) Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 19/8/2016 của UBND thành phố Thái Nguyên về tuyển dụng viên chức làm việc tại các ...
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, về việc tập huấn phần mềm quản lý nhân sự PMIS 3.4.9; căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ năm ...
Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Thái Nguyên về xét tuyển viên chức làm việc tại các trường mầm non, tiểu học, THCS ...
Hôm nay 5 tháng 2 năm 2013 phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học ...
Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Nguyên về việc phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn đối ...
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số ...
Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP, ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Căn cứ Thông tư Liên tịch số ...
Căn cứ Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo ...