Phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên

            Thành phố Thái Nguyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Nguyên, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng Trung du miền núi phía Bắc. Thái Nguyên là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ ba sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành uỷ - HĐND - UBND thành phố Thái Nguyên, của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, sự ủng hộ của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực vươn lên để trở thành một trong những đơn vị đạt nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Thái Nguyên.

          Thành phố Thái Nguyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Nguyên, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng Trung du miền núi phía Bắc. Thái Nguyên là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ ba sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
          Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành uỷ - HĐND - UBND thành phố Thái Nguyên, của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, sự ủng hộ của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực vươn lên để trở thành một trong những đơn vị đạt nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Thái Nguyên.
          Ngày đầu thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên chỉ có 1 trường mẫu giáo với 678 cháu, 11 trường phổ thông với 1955 học sinh, trường lớp thiếu thốn, nghèo nàn, lạc hậu. Đến nay, quy mô trường học đã phát triển về bề rộng và chiều sâu. Tính đến năm học 2017 - 2018 thành phố Thái Nguyên có 55 trường mầm non, 44 trường tiểu học, 36 trường THCS (trong đó có 122 trường công lập, 13 trường ngoài công lập), với 67.026 học sinh và  4319 cán bộ, giáo viên, nhân viên ở 3 cấp học. Các loại hình trường học đã được đa dạng hoá như: công lập, dân lập, tư thục. Cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các nhà trường từ mầm non đến THCS được quan tâm đầu tư.
         Phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã tham mưu xây dựng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo  thành phố Thái Nguyên. Đẩy mạnh công tác xây dựng trường  đạt chuẩn Quốc gia. Thành phố đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, phổ cập giáo dục trung học cơ sở tiếp tục được duy trì và nâng cao.  
         Việc thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục và đổi mới phương pháp dạy, học có nhiều chuyển biến tích cực, công tác bồi dưỡng đội ngũ được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Các phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt", “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức và phương pháp phù hợp, hiệu quả. 
       Công tác tham mưu, chỉ đạo, quản lí của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã từng bước tiếp cận yêu cầu đổi mới, năng động và đạt hiệu quả. Nhờ vậy nền nếp, kỉ cương trong ngành được giữ vững và có chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục đại trà cũng như mũi nhọn tiếp tục được nâng lên, số giáo viên và học sinh đạt giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng đáp ứng được nhu cầu nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực và đào tạo nhân tài, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1997) và Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2003). 
         Năm học 2014 - 2015 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên suy tôn là đơn vị dẫn đầu khối các phòng giáo dục và đào tạo, được UBND tỉnh Thái Nguyên đã tặng Cờ thi đua xuất sắc. Năm học và 2015-2016 tiếp tục dẫn đầu khối các phòng giáo dục và đào tạo, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua xuất sắc. Năm 2015, 2016 liên tục được suy tôn là đơn vị dẫn đầu khối văn hóa xã hội của thành phố Thái Nguyên. Năm 2016 được UBND Tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 2 năm 2015, 2016. Năm học 2016-2017 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”. Có thể nói đây là thành tích đáng được ghi nhận, thể hiện sự nỗ lự, cố gắng của giáo dục thành phố Thái Nguyên trong những năm gần đây.
        Với sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền từ tỉnh đến thành phố, của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, các em học sinh cùng với sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể,  sự đồng thuận của xã hội và các bậc cha mẹ học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên sẽ không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của quê hương đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên anh hùng. Xứng đáng là địa chỉ đào tạo tin cậy là nơi nuôi dưỡng và chắp cánh ước mơ cho lớp lớp các thế hệ học trò Thái Nguyên hôm nay và mai sau.