Phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Nguyên, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng Trung du miền núi phía Bắc. Thái Nguyên là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ ba sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành uỷ - HĐND - UBND thành phố Thái Nguyên, của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, sự ủng hộ của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực vươn lên để trở thành một trong những đơn vị đạt nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Thái Nguyên.

          Ngày đầu thành lập, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ có 1 trường mẫu giáo với 678 cháu, 11 trường phổ thông với 1955 học sinh, trường lớp thiếu thốn, nghèo nàn, lạc hậu. Đến nay, quy mô trường học đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Năm học 2021-2022, thành phố Thái Nguyên có 153 trường mầm non, tiểu học, THCS. Trong đó: 125 trường công lập (02 trường công lập trực thuộc Bộ Quốc phòng, 01 trường công lập trực thuộc Trường Cao đẳng Thái Nguyên, 122 trường công lập trực thuộc UBND thành phố Thái Nguyên), 28 trường ngoài công lập.

Phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã tham mưu xây dựng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025; đẩy mạnh công tác xây dựng trường  đạt chuẩn Quốc gia; nâng cao các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Việc thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục và đổi mới phương pháp dạy học có nhiều chuyển biến tích cực, công tác bồi dưỡng đội ngũ được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Các phong trào thi đua "Hai tốt", “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức và phương pháp phù hợp, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội trong việc chung tay phối hợp thực hiện giáo dục toàn diện học sinh.

Công tác tham mưu, chỉ đạo, quản lí của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương đã từng bước tiếp cận yêu cầu đổi mới, năng động, hiệu quả. Nhờ vậy, nền nếp, kỉ cương trong ngành được giữ vững và có chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục đại trà cũng như mũi nhọn tiếp tục được nâng lên, số giáo viên và học sinh đạt giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng, đáp ứng được nhu cầu nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực và đào tạo nhân tài, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, góp phần ổn định chính trị và giữ vững an ninh quốc phòng của thành phố Thái Nguyên.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1997), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2003), Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 2020), Cờ thi đua của UBND tỉnh (năm 2022), Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 2019, 2022), Bằng khen của UBND tỉnh (năm 2019), liên tục đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và được tặng nhiều Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Thái Nguyên và các ban ngành khác.

Những thành tích trên đây thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của giáo dục thành phố Thái Nguyên trong những năm gần đây. Với sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền từ tỉnh đến thành phố, của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, các em học sinh cùng với sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng thuận của xã hội và các bậc cha mẹ học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của quê hương đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên anh hùng, xứng đáng là địa chỉ đào tạo tin cậy là nơi nuôi dưỡng và chắp cánh ước mơ cho lớp lớp các thế hệ học trò Thái Nguyên hôm nay và mai sau.