• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên
 • Nguyễn Thị Phương Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Tiểu học
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0989628956
  • Email:
   namntp.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Chu Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Tiểu học
  • Trình độ:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0989872494
  • Email:
   hoact.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: