• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên
 • Nguyễn Trường Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - THCS
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913065021
  • Email:
   giangnt.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Việt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - THCS
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0911237668
  • Email:
   haviet.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Phương Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Tiểu học
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0989628956
  • Email:
   namntp.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Mầm non
  • Trình độ:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0911229668
  • Email:
   hienht.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Mai Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Mầm non
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0917333099
  • Email:
   quyenhm.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Chu Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Tiểu học
  • Trình độ:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0989872494
  • Email:
   hoact.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: