• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên
 • Nguyễn Thị Quốc Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Trình độ:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   02083855328
  • Email:
   quochoa.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Phương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02083855328
  • Email:
   lanntp.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Xuân Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02083855328
  • Email:
   hailx.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: